قوانین و مقررات آموزشی

مدارک ثبت نام

کپی از کارت شناسایی از جمله شناسنامه، کارت ملی و یا گواهینامه رانندگی به همراه دو قطعه عکس، شهریه کامل ثبت نام و قبض رسید تعیین سطح

نمره قبولی

حداقل نمره و شرط قبولی زبان آموز، 75  از 100 نمره در پایان ترم محسوب می گردد.

اعتراض زبان آموزان به نمرات

زبان آموزان تا 72 ساعت پس از اعلام نتایج در سایت، قادر خواهند بود اعتراض خود را به صورت کتبی به دفتر ثبت نام ارائه دهند، در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود
 

انصراف و استرداد شهریه

در صورت انصراف زبان آموز طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد:
  • هرگاه انصراف کتبی زبان آموز (24 ساعت) قبل از تشکیل کلاسها باشد، پس از کسر 10% شهریه، مابقی مسترد خواهد شد.
  • در صورتی که زبان آموز پس از تشکیل اولین جلسه انصراف دهد، 25% از شهریه به عنوان خسارت کسر و 75 % شهریه عودت خواهد گردید.
  • در صورتی که زبان آموز پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، 50% از شهریه به عنوان خسارت کسر و 50% مسترد خواهد گردید.
  •  پس از تشکیل جلسه سوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
توجه مهم : در کلیه موارد، انصراف باید بصورت کتبی به بخش آموزش اعلام شود.
 

حضور وغیاب

  • حداکثر (اعم از غیبت موجه و غیر موجه) 4 جلسه در طول دوره می باشد. درصورت غیبت بیش از 4 جلسه، شرکت زبان آموز در آزمون پایانی دوره، توسط آموزشگاه تعیین تکلیف می گردد.
  • 3 تاخیر بیش از15 دقیقه، غیبت محسوب میگردد.
 

مرخصی بین ترم

زبان آموزان عزیز می توانند تا سه ماه (90 روز) بصورت متوالی در مرخصی بوده و هر زمان تا قبل از پایان این مدت جهت ثبت نام خود بدون انجام تعیین سطح به واحد مراجعه نمایند. اما درصورتیکه مرخصی بیشتر از مدت زمان اعلام شده باشد بایستی مجددا تعیین سطح گردند.

تعطیلات

غیر از تعطیلات رسمی و برنامه ریزی شده مطابق با تقویم آموزشی، هرگونه تعطیلی غیرمنتظره کلاس ها متعاقبا از طریق شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.
.

تخفیفات

جهت استفاده از کلیه تخفیفات، زبان آموز بایستی ثبت نام خود را در تاریخ پیش ثبت نام و حضوری انجام دهد.