زبان فرانسوی

Vite et Bien   متدی است سریع و مناسب برای بزرگسالانی که قصد دارند به سرعت برای مهاجرت یا مصاحبه یا هر امتحان دیگر در سطوح B1 ،A2 ،A1 زبان فرانسه آماده شوند.

این متد در نهایت سادگی و سرعت، گرامر و کلمات را به فراگیران می آموزد و آنها را آماده می نماید تا به راحتی شروع به مکالمه و نوشتن زبان فرانسه نمایند.
در این متد سعی شده تا فراگیر بدون پرداختن به مسائل حاشیه ای به سرعت وارد مباحث اصلی زندگی و روزمره شود  و آزمون های متعدد آن فراگیر را برای مصاحبه و یا هر آزمون دیگری کاملا آماده می سازد.
 

این متد در دو دوره 6 ماهه ارائه  می شود:
سطوح  A1 و A2 در یک دوره 6 ماهه و سطح B1  در یک دوره 6 ماهه ارائه می شود.
 
دوره های  آمادگی آزمونهای بین المللی
• دوره های آمادگی برای شرکت در آزمونهای بین المللی TEF  و TEFAQ – Delf  و Dalf  برای مهاجرت و ادامه تحصیل در کشور کانادا و فرانسه